Vykort på Jönköpings Teater från förr

Historiska Jönköpings Teater

Kliv in i en värld full av musik, skratt, magi och förväntan! Ända sedan 1904 har Jönköpings Teater bjudit på föreställningar av alla de slag, allt från premiärföreställningen ”Bröllopet på Ulfåsa” till dagens härliga blandning av pop, humor, opera, jazz och mycket mer.

August Atterström, Jönköpings stadsarkitekt sedan år 1900 fick det ärofyllda uppdraget att uppföra den nya teaterbyggnaden. Huset är uppfört i nyklassicistisk stil och enligt riktlinjerna skulle den gamla trästaden Jönköping förnyas och ersättas av en stenstad. Huset skulle även anpassas till stadens gamla torg, något som visade sig vara svårt.

Atterström fick rita om huset fem gånger och höja det med en våning för att tillgodose alla önskningar. Detta var däremot något som möttes av stora protester, då många ansåg att byggnaden blev alldeles för stor för att passa in.

Invigningen

Jönköpings nuvarande teaterbyggnad invigdes den 2 december 1904 med pompa och ståt. Invigningsfesten inleddes med en middag i teaterrestaurangen med ett 30-tal personer där bland annat landshövdingen Hjalmar Palmstierna fanns närvarande.

Efter middagen höll teaterstyrelsens ordförande och landshövdingen tal. De berättade om teaterns historia och om den ljusa framtid som den nya teatern skulle bära med sig. Klockan 19:30 började själva invigningen. Salongen fylldes till bredden och publiken var högtidligt uppklädda. Det hördes tydligt hur man fylldes av beundran över den vackra teatern. Invigningsfesten öppnade upp med musiken ”Festoverture” av Foroni som framfördes av Andra Götas musikkår.

Därefter läste teaterdirektören en längre prolog om kärlek och förväntan till allt som skulle komma att äga rum på teatern.

Efter prologen framfördes skådespelet ”Bröllopet på Ulfåsa” av Frans Hedberg. Smålands Allehanda rapporterade från invigningen med dessa ord: ”Det må dock vara sagt att spelet gick både jämt och raskt, rollfördelningen var väl träffad.”

Tidningen gav även en recension kring teaterns dekor vid invigningen: ”Teatersalongen ter sig enligt enstämmiga uttalanden synnerligen inbjudande. Den är ej överlastad med guld utan man har sökt åstadkomma en för ögat behaglig och angenäm färgverkan. Parkettväggarna äro hållna i rött under det att radernas bröstvärn, vilka är rikt ornerade med gipsornament, hava en mild, grönaktig ton med gipsornamenten i vitt samt några livsverk i guld.”

Invigningen av teatern beskrevs som en succé där allt fungerade som det skulle, i en vacker byggnad med ett väl genomfört framträdande.

Teaterbio

På slutet av 1910 började man visa film på Jönköpings Teater. På slutet av 1920-talet, början av 1930-talet tog biografen allt större plats och byggnaden hyrdes ut till Skandinaviska Biograf AB. 1932 byggdes teatern om för att även kunna vara en fast biosalong. I samband med att teatern även blev biograf så förändrades entrén. Över entrén hängde en stor baldakin och en neonskylt med texten ”teaterbio”.

Än idag kan man se teaterbioskylten, den hänger idag på Kulturhuset på Tändsticksområdet. Under 1950-talet konkurrerade biografverksamheten ut teaterverksamheten på Jönköpings Teater vilket gjorde att andra teaterlokaler växte fram i Jönköping. Man visade film på Jönköpings Teater ända fram till 1971, närmare bestämt den 30 juni. Den sista filmen som visades var en spansk-italiensk spagettiwestern från 1965 – ”100.000 dollar för Ringo” (”Centomila dollari per Ringo”).

Jönköpings Teater idag

Idag är Jönköpings Teater en i allra högsta grad levande teater. Vårt utbud är brett och innefattar allt från musik, teater, humor och livesändningar från The Metropolitan Opera i New York. På vår scen står allt från lokala till internationella skådespelare, artister och musiker. Vi har idag plats för 353 gäster i publiken fördelat på parkett, 1:a och 2:a balkong med nära till artisterna på scenen. Trots att det ryms förhållandevis mycket publik ger teatern en familjär känsla.

Kultur gör skillnad! Att kunna ta del av ett levande och varierat kulturutbud, liksom att själv ha möjlighet att ägna sig åt skapande verksamhet, kan vara avgörande för människors benägenhet att besöka en plats, att flytta in och att stanna kvar. Kultur är, kort sagt, en viktig faktor för orters, kommuners och regioners attraktivitet.

Konsertverksamheten består idag av fyra medarbetare: en projektkoordinator, en biljettadministratör, en hustekniker samt en affärsområdeschef som driver och utvecklar verksamheten tillsammans med ett 30-tal timanställda.

Konsertverksamhet ansvarar för och utvecklar verksamheten på Jönköpings Teater och Jönköping Konsert & Kongress. Vi arbetar för ett brett kulturutbud och en hög beläggningsgrad på arenorna och samverkar med externa arrangörer för att fylla scenerna med olika evenemang.

Sidan uppdaterad 2023-12-21
Till toppen